پژوهش و گسترش یا تحقیق و توسعه به خلاقیتی در هر حیطه گفته می­ شود که به طور سیستماتیک انجام می ­شود تا به دانش موجود بیافزاید و این دانش برای ابداع کاربردهای تازه به کار می ­رود.

 واحد تحقیق و توسعه Research & Development (R&D)

پژوهش و گسترش یا تحقیق و توسعه به خلاقیتی در هر حیطه گفته می­ شود که به طور سیستماتیک انجام می ­شود تا به دانش موجود بیافزاید و این دانش برای ابداع کاربردهای تازه به کار می ­رود.

مرکز تحقیقات سلولی، مولکولی و ژنتیک (ژنوم)، وابسته به شرکت پژوهشی ژن نیک وش محتشم (ژنوم), مصوب وزارت بهداشت در استان اصفهان است که فعالیت پژوهشی خود را از سال1390، به عنوان بازوی علمی و پژوهشی در حیطه ژنتیک در اصفهان؛ و تحت عنوان یکی از واحدهای آن مرکز به نام واحد Research and Development (R&D) ( تحقیق و توسعه ) آغاز و با گسترش فعالیت های پژوهشی خود به تدریج به عنوان مرکز تحقیقات مطرح و موفق به اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش دانشگاه ها گردید و در چند سال اخیر به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی مصوب وزارت بهداشت؛ تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به فعالیت پژوهشی مشغول می باشد.

فعالیت­های علمی و پژوهشی واحد تحقیق و توسعه عبارتند از:

  • نگارش و چاپ کتاب های علمی تخصصی
  • برگزاری جلسات بازآموزی حضوری و آنلاین شامل: سمینار ، کارگاه، همایش، سمپوزیوم و کنفرانس علمی
  • ارائه و انجام طرح­ های تحقیقاتی
  • نگارش و چاپ مقالات بین­ المللی
  • برگزاری جلسات هم­ اندیشی با پزشکان متخصص و ارائه تحقیقات نوین
  • آماده­ سازی محتوای آموزشی در زمینه ژنتیک
  • کلاس­های فوق برنامه
  • برگزاری جلسات آموزش حین خدمت
  • بررسی موارد نادر ژنتیک جهت استفاده در کارهای تحقیقاتی