تماس با آزمایشگاه ژنتیک ژنوم اصفهان

۶۲۵ ۲ ۶۲۵ ۳
۰۳۱

اصفهان – خیابان محتشم کاشانی بین کوچه ۳۸ و ۴۰ – ساختمان آزمایشگاه تخصصی ژنتیک پزشکی ژنوم اصفهان

اینستاگرام مرکز ژنتیک پزشکی ژنوم اصفهان

مرا اسکن کنید!

روز های هفته ساعات کاری
شنبه ۸ الی ۲۰
یکشنبه ۸ الی ۲۰
دوشنبه ۸ الی ۲۰
سه شنبه ۸ الی ۲۰
چهارشنبه ۸ الی ۲۰
پنجشنبه ۸ الی ۱۳