خط مشی مرکز ژنتیک پزشکی ژنوم اصفهان

رسالت:

رسالت آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژنوم اصفهان، ارائه بهترین کیفیت خدمات آزمایشگاهی ژنتیک در کوتاه ترین زمان ممکن و با بروز ترین اطلاعات علمی در عرصه بین الملل می باشد.

چشم انداز:

آزمایشگاهی به نام در زمینه ژنتیک

ارزش ها:

  • علم محور
  • بیمار محور
  • حفظ کرامت انسانی
  • حفظ اصول اخلاق حرفه ای
  • مسئولیت پذیری
  • بروز بودن
  • دقت و کیفیت

اهداف:

1- بهبود مداوم کیفیت خدمات قابل ارائه به مراجعه کنندگان

2- ایمنی کامل، مراجعین و پرسنل

3- ارتقاء رضایت مندی مراجعه کنندگان

4- آموزش مستمر و تربیت نیروی انسانی متبحر

5- بروز کردن اطلاعات

تعهدات:

این مفاد توسط ریاست محترم مرکز ژنتیک پزشکی ژنوم انتشار یافته است. ریاست و پرسنل آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژنوم، خود را موظف به انجام همه مفاد این خط مشی می دانند.