بهترین آزمایشگاه ژنتیک چه خصوصیاتی دارد:

برای مشاوره ژنتیک و انجام آزمایشات ژنتیک انتخابی عقلانی و آگاهانه نیاز هست. یک آزمایشگاه دقیق و اصولی ویژگی­هایی دارد که از خصوصیات بهترین آزمایشگاه ژنتیک اصفهان می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • برخورداری از مدیر متبحر برای نظارت کامل بر انجام تست ها و امور آزمایشگاه
  • استخدام پرسنل متخصص و متبحر در زمینه انجام آزمایشات
  • انجام کامل تست ها به صورت جامع و برطرف کردن نیاز جامعه
  • داشتن گواهینامه های مدیریت کیفیت، گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و …
  • برخورداری از انواع تجهیزات مدرن و به روز آزمایشگاهی
  • نظم و انضباط در امور آزمایشگاه
  • بهداشت کامل محیط آزمایشگاه

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را با پر کردن فرم زیر به گوش ما برسانید: