هزینه آزمایش های ژنتیک ( تعرفه 1400 )

گرچه ارائه تخفیف جمعی خلاف آیین نامه می باشد، ولی در موارد خاص آزمایشگاه می تواند با تشخیص پزشک در آن مورد خاص تخفیف ارائه نماید

برای کامل باز شدن صفحات هزینه آزمایشات، جستجو و یا پرینت گرفتن از آن ها بر روی آیکن سمت راست بالا روی صفحه کلیک کنید

مرکز تحقیقات ژنتیک ژنوم اصفهان