دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژنوم ۲ ماه کاری می باشد که در طی این جلسات کارآموزان تکنیک های لازم را به صورت تئوری و عملی آموزش دیده و بعد از آموزش هر تکنیک توسط اساتید , هر کارآموز به صورت انفرادی و با نظارت سوپروایزر شروع به انجام تکنیک آموزش دیده خواهد کرد.  لذا با انجام و تکرار هر تکنیک توسط خود شخص , کارآموز تمامی مباحث و تکنیک ها را آموخته و در پایان دوره قادر به انجام تمام آنها خواهد بود.

سرفصل های دوره کار آموزی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژنوم 
  • استخراج DNA
  • الکتروفورز عمودی و افقی
  • محلول سازی
  • RCR
  • طراحی پرایمر به روش های مختلف
پس از گذراندن دوره ی کار آموزی ژنتیک گواهی ارائه می گردد.

لطفا فرم زیر را به دقت پر کنید. همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

  • فایل ها را به اینجا بکشید
  • فایل ها را به اینجا بکشید