سیستم ایمنی

واکنش بدن به عفونت‌ها تحت تأثیر ژنتیک

عفونت‌ها و ژنتیک: ارتباط و پیشگیری

عوامل ژنتیکی نقش بسیار مهمی در چگونگی واکنش بدن به عفونت‌ها و میزان آسیب‌پذیری فرد در برابر بیماری‌ها دارند. این ارتباط می‌تواند به چند شکل مختلف باشد که در این...

سقط مکرر: راهنمای جامع علت، تشخیص و درمان

سقط مکرر به وضعیتی گفته می‌شود که در آن خانمی دو بار یا بیشتر بارداری خود را به طور غیرارادی از دست می‌دهد. این اتفاق می‌تواند برای زوج‌ها بسیار ناراحت‌کننده و طاقت‌فرسا باشد، به خصوص اگر مدت‌ها در تلاش برای باردار شدن بوده‌اند.