پزشکی قانونی

نشان دهنده مقایسه DNA پدر و فرزند و تطابق ژنتیکی آنها است.

تعیین هویت با DNA: دقیق ترین روش اثبات رابطه والد و فرزندی

امروزه با پیشرفت علم ژنتیک، تعیین هویت افراد به طور دقیق و قطعی با استفاده از آزمایش DNA امکان پذیر شده است. این روش که به عنوان "تست پدری" یا "آزمایش ابوت" نیز شناخته می شود، دقیق ترین راه برای اثبات یا رد رابطه پدر و فرزندی است و در موارد مختلف از جمله پزشکی…