ریسک فاکتورهای سندروم پری دریایی • مادر مبتلا به دیابت که در ابتلای 22% جنین های دارای این سندروم نقش دارد. (ممکن است کنترل قند خون مادر، خطر ابتلا را کاهش دهد.) • قرارگیری در معرض تراتوژن ها یعنی موادی که احتمال تولد نوزاد به همراه ناهنجاری را افزایش می دهد. • مادران با سن کمتر از 20 سال • عوامل ژنتیکی • جنسیت نوزاد: زیرا این بیماری در نوزادان پسر به میزان 2.7 برابر بیشتر از نوزادان دختر مشاهده شده است. • دو قلوهای همسان: از 300 مورد گزارش شده ابتلا به سندروم پری دریایی توسط ژورنال های پزشکی، حدود 15% دو قلو (و اغلب همسان) بوده اند.

سندروم پری دریایی

سندروم پری دریایی (Mermaid Syndrome) یک بیماری جدی است که در آن پاهای کودک در بدو تولد به صورت جزئی یا کامل به هم چسبیده اند. اغلب مبتلایان در اوایل زندگی می میرند. این بیماری بسیار نادر است و از هر 60000 تا 100000 تولد در یک تولد رخ می دهد.