• پلتفرم و متدهای NGS
  • کامندهای ضروری لینوکس جهت آنالیز داده های NGS
  • کنترل کیفی فایل FASTQ 
  • Pipeline آنالیز داده های NGS
  • استراتژی های Filtering
  • آنالیز دو کیس بالینی

فرم شرکت در دوره های NGS مرکز ژنتیک پزشکی ژنوم اصفهان

فرم زیر را کامل پر فرمایید. همکاران ما برای شروع دوره با شما تماس برقرار خواهند کرد.

ضمناً در نظر داشته باشید تماس بر اساس اولویت بندی صورت می گیرد.