آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | ژنتیک در اصفهان |مشاوره ژنتیک در اصفهان | غربالگری | بهترین آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | آزمایشاه ژنتیک سرطان اصفهان
آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | ژنتیک در اصفهان |مشاوره ژنتیک در اصفهان | غربالگری | بهترین آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | آزمایشاه ژنتیک سرطان اصفهان
آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | ژنتیک در اصفهان |مشاوره ژنتیک در اصفهان | غربالگری | بهترین آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | آزمایشاه ژنتیک سرطان اصفهان
آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | ژنتیک در اصفهان |مشاوره ژنتیک در اصفهان | غربالگری | بهترین آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | آزمایشاه ژنتیک سرطان اصفهان

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی اصفهان

ژنـــوم

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژنوم اصفهان، با سابقه ای بیش از یک دهه و اما با هدف ارائه آزمایشات ژنتیک،مشاوره ژنتیک و غربالگری ژنتیکی در اصفهان، ایران و عرصه بین الملل و با کیفیت بالای تست های تشخیصی سیتوژنتیک و مولکولی تاسیس گردیده است. به علاوه، این آزمایشگاه با ارائه مشاوره ژنتیک مناسب به مراجعین در اتخاذ تصمیم  آگاهانه به آن­ها کمک می نماید.

آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | ژنتیک در اصفهان |مشاوره ژنتیک در اصفهان | غربالگری | بهترین آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | آزمایشاه ژنتیک سرطان اصفهان
آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | ژنتیک در اصفهان |مشاوره ژنتیک در اصفهان | غربالگری | بهترین آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | آزمایشاه ژنتیک سرطان اصفهان
آزمایشگاه ژنتیک ژنوم اصفهان همه روزه از ساعت ۸ الی ۲۰ آماده خدمت رسانی به مراجعین محترم می باشد

ژنوم، تحولی در تشخیص ژنتیکی

مشاوره ژنتیک

مشاوره ژنتیک، مانند هر مشاوره ي پزشکی دیگر شامل ارائه اطلاعات صحیح علمی به فرد و خانواده مراجعه کننـــده می باشد. به نحوی که افراد بتوانند آگاهانه و بر اساس اطلاعات صحیح علمی، تصمیم مناسب و عاقلانه برای شرایط خود اتخاذ نمایند.

آزمایشات ژنتیک

آزمایش ژنتیک، به آزمایشاتی اطلاق می گردد که در جهت پیشگیری از بروز بیماری های ژنتیک و یافتن مسیر درمان توسط پزشک و مشاور ژنتیک درخواست می گردد. این آزمایشات پس از بررسی دقیق و بر اساس جلسه مشاوره ژنتیک و رسم شجره نامه ژنتیکی صورت می پذیرد.

مرکز تحقیقات

مرکز تحقیقات سلولی، مولکولی و ژنتیک (ژنوم)، یکی از سه مرکز تحقیقات خصوصی مصوب وزارت بهداشت در استان است  که به عنوان بازوی علمی و پژوهشی مرکز ژنتیک پزشکی ژنوم اصفهان به فعالیت پژوهشی مشغول می باشد. 

آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | ژنتیک در اصفهان |مشاوره ژنتیک در اصفهان | غربالگری | بهترین آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | آزمایشاه ژنتیک سرطان اصفهان
آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | ژنتیک در اصفهان |مشاوره ژنتیک در اصفهان | غربالگری | بهترین آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | آزمایشاه ژنتیک سرطان اصفهان
آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | ژنتیک در اصفهان |مشاوره ژنتیک در اصفهان | غربالگری | بهترین آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | آزمایشاه ژنتیک سرطان اصفهان
آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | ژنتیک در اصفهان |مشاوره ژنتیک در اصفهان | غربالگری | بهترین آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | آزمایشاه ژنتیک سرطان اصفهان
آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | ژنتیک در اصفهان |مشاوره ژنتیک در اصفهان | غربالگری | بهترین آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | آزمایشاه ژنتیک سرطان اصفهان
آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | ژنتیک در اصفهان |مشاوره ژنتیک در اصفهان | غربالگری | بهترین آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | آزمایشاه ژنتیک سرطان اصفهان

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژنوم اصفهان

ژنتیک در اصفهان |ژنوم اصفهان

 از اهداف اصلی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژنوم اصفهان این است که با وجود پیچیده بودن تشخیص بیماری‌های ژنتیکی، بکوشد تا این بیماری‌ها را به نحو مطلوب و در زمان کوتاه مورد بررسی قرار داده و به جواب قابل قبول برساند. هم چنین تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژنوم اصفهان این امکان را ایجاد نموده که جدیدترین متدهای نوین ژنتیک در جامعه بین الملل استفاده گردد و نیازهای جامعه را پوشش دهد.

جوابدهی

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژنوم اصفهان به منظور رفاه حال مراجعه کنندگان گرامی در زمان پاندمی کرونا، نسخه الکترونیکی جواب آزمایشات را از طریق پیامک و سایت در دسترس قرار می دهد.

وبلاگ

جدیدترین مطالب ژنوم مگ

بهترین مطالب ژنتیکی و مقالات ژنتیکی آزمایشگاه ژنتیک پرشکی ژنوم اصفهان