آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | ژنتیک در اصفهان |مشاوره ژنتیک در اصفهان | غربالگری | بهترین آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | آزمایشاه ژنتیک سرطان اصفهان
آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | ژنتیک در اصفهان |مشاوره ژنتیک در اصفهان | غربالگری | بهترین آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | آزمایشاه ژنتیک سرطان اصفهان
آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | ژنتیک در اصفهان |مشاوره ژنتیک در اصفهان | غربالگری | بهترین آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | آزمایشاه ژنتیک سرطان اصفهان
آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | ژنتیک در اصفهان |مشاوره ژنتیک در اصفهان | غربالگری | بهترین آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | آزمایشاه ژنتیک سرطان اصفهان

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی اصفهان

ژنـــوم

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژنوم اصفهان با سابقه ای بیش از یک دهه با هدف ارائه آزمایشات ژنتیک،مشاوره ژنتیک و غربالگری ژنتیکی در اصفهان و ایران و عرصه بین الملل با کیفیت بالای تست های تشخیصی سیتوژنتیک و مولکولی تاسیس گردیده است. به علاوه، این آزمایشگاه با ارائه مشاوره ژنتیک مناسب به مراجعین در اتخاذ تصمیم  آگاهانه به آن­ها کمک می نماید.

آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | ژنتیک در اصفهان |مشاوره ژنتیک در اصفهان | غربالگری | بهترین آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | آزمایشاه ژنتیک سرطان اصفهان
آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | ژنتیک در اصفهان |مشاوره ژنتیک در اصفهان | غربالگری | بهترین آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | آزمایشاه ژنتیک سرطان اصفهان
آزمایشگاه ژنتیک ژنوم اصفهان همه روزه از ساعت ۸ الی ۲۰ آماده خدمت رسانی به مراجعین محترم می باشد

ژنوم، تحولی در تشخیص ژنتیکی

مشاوره ژنتیک

مشاوره ژنتیک مانند هر مشاوره ي پزشکی دیگر شامل ارائه اطلاعات صحیح علمی به فرد یا خانواده مراجعه کننـــده است، به نحوی که بتواند آگاهانه وبراساس اطلاعات صحیح تصمیمی درست و مناسب برای شرایط خود اتخاذ نماید

آزمایشات ژنتیک

آزمایش ژنتیک به کلیه آزمایشهای درخواستی اطلاق می شود که جهت پیشگیری از بروز بیماری های ژنتیک, در بارداری ها درخواست می شود.آزمایش های ژنتیک بر اساس مشاوره ژنتیک دقیق بر اساس شجره خانوادگی صورت می پذیرد.

مرکز تحقیقات

مرکز تحقیقات سلولی، مولکولی و ژنتیک (ژنوم)، یکی از سه مرکز تحقیقات خصوصی مصوب وزارت بهداشت در استان است  که به عنوان بازوی علمی و پژوهشی مرکز ژنتیک پزشکی ژنوم اصفهان به فعالیت پژوهشی مشغول می باشد. 

آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | ژنتیک در اصفهان |مشاوره ژنتیک در اصفهان | غربالگری | بهترین آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | آزمایشاه ژنتیک سرطان اصفهان
آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | ژنتیک در اصفهان |مشاوره ژنتیک در اصفهان | غربالگری | بهترین آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | آزمایشاه ژنتیک سرطان اصفهان
آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | ژنتیک در اصفهان |مشاوره ژنتیک در اصفهان | غربالگری | بهترین آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | آزمایشاه ژنتیک سرطان اصفهان
آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | ژنتیک در اصفهان |مشاوره ژنتیک در اصفهان | غربالگری | بهترین آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | آزمایشاه ژنتیک سرطان اصفهان
آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | ژنتیک در اصفهان |مشاوره ژنتیک در اصفهان | غربالگری | بهترین آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | آزمایشاه ژنتیک سرطان اصفهان
آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | ژنتیک در اصفهان |مشاوره ژنتیک در اصفهان | غربالگری | بهترین آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | آزمایشاه ژنتیک سرطان اصفهان

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژنوم اصفهان

ژنتیک در اصفهان |ژنوم اصفهان

 از اهداف اصلی این آزمایشگاه این است که با وجود پیچیده بودن تشخیص بیماری‌های ژنتیکی، بکوشد تا این بیماری‌ها را به نحو مطلوب و در زمان کوتاه مورد بررسی قرار داده و به جواب قابل قبول برساند. هم چنین تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژنوم اصفهان این امکان را ایجاد نموده که جدیدترین متدهای نوین ژنتیک در جامعه بین الملل استفاده گردد و نیازهای جامعه را پوشش دهد.

جوابدهی

دریافت نسخه الکترونیکی جواب آزمایش

وبلاگ

جدیدترین مطالب وبلاگ

بهترین مطالب ژنتیکی و مقالات ژنتیکی آزمایشگاه ژنتیک پرشکی ژنوم اصفهان

لینک های مفید