مادر

تصویر یک زن باردار که در حال انجام تست CVS است.

تست CVS در بارداری: تشخیص مشکلات ژنتیکی جنین

مقدمه دوران بارداری دورانی حساس و سرشار از نگرانی برای مادران است. انجام مراقبت‌های قبل از زایمان برای اطمینان از سلامت جنین و مادر ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در این میان،...

آمنیوسنتز: تشخیص اختلالات ژنتیکی قبل از تولد

آمنیوسنتز یک روش تشخیصی دوران بارداری است که برای بررسی سلامت جنین و تشخیص اختلالات ژنتیکی احتمالی انجام می‌شود. در این روش، مقدار کمی از مایع آمنیوتیک که جنین را احاطه کرده است، از طریق یک سوزن نازک از رحم مادر خارج می‌شود. مایع آمنیوتیک حاوی سلول‌های جنین و پروتئین‌های مختلف است که می‌توان از…